Νοέμβριος 2015

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν: Ι. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις» Αποσκοπεί σε υποστήριξη επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / συνεργειών επί τη βάσει του νέου αναπτυξια κού υποδείγματος της χώρας ΙΙ. Πρόγραμμα «Ευέλικτη Μεταποίηση»: Απευθύνεται σε καλώς εδραιωμένες, υγιείς επιχειρήσεις με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται είτε από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), 2014-2020» είτε από γενικότερες διεθνείς εξελίξεις και υποχρεώσεις όπως η ανάγκη ψηφιοποίησης διεργασιών και διαδικασιών (Digital Industry), και ο απαραίτητος μετασχηματισμός της παραγωγικής ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τη Δευτέρα 16/11/2015 θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr ) το νέο πρόγραμμα: «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» με αριθμό ωφελούμενων 12.700 ατόμων και επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που προχώρησαν σε καθαρή αύξηση της απασχόλησης από 1/1/2015 έως 30/8/2015 (όχι σε νέες προσλήψεις) και δεν αφορά επιχειρήσεις για θέσεις εποχικής απασχόλησης, καθώς επίσης και για αυτούς που άνοιξαν επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια (από 1/1/2014 και έπειτα). Οι σχετικές αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ο.Α.Ε.Δ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν κωδικούς ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies