ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Με τον Οικονομολόγο κ. Γιώργο Αδαμίδη συνεργασθήκαμε στην υλοποίηση του έργου του ΕΣΠΑ 2007-2013: «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης στο Δήμο Νάουσας», που στόχο είχε την καταπολέμηση της ανεργίας με μια σειρά από δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης. Η συνεργασία μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού η απορροφητικότητα του Προγράμματος άγγιξε το 100% και άφησε υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μελλοντικά σε αντίστοιχες δράσεις από τον Εμπορικό Σύλλογο Νάουσας.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Άγγελος Κάλλης