ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ «ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ»

Με τον Οικονομολόγο κ. Γιώργο Αδαμίδη συνεργαστήκαμε για την μελέτη και τελικά την κατασκευή του Οινοποιείου μας. Ήταν δίπλα μας σε όλες τις φάσεις από τον σχεδιασμό του έργου, την ωρίμανσή του, την υποβολή της πρότασης και την τελική ένταξη και χρηματοδότησή του από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader Plus την οποία διαχειρίστηκε σε τοπικό επίπεδο η Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ.) Α.Ε.