Κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη

  • Υποστήριξη σε δράσεις Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (Business Plans δημιουργίας και υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων- ΚΟΙΝΣΕΠ)
  • Δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης για την απασχόληση και την ανεργία
  • Μελέτες και έρευνες τοπικής αγοράς εργασίας και απασχόλησης
  • Μελέτες και έρευνες με στόχο την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη