ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100%

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προέβη στην Προκήρυξη των τεσσάρων νέων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, για ανέργους, μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες, κάτι που το γραφείο μας έγκυρα και έγκαιρα είχε ανακοινώσει από τον Οκτώβριο του 2015.

Οι νέες δράσεις αναλυτικά είναι οι εξής:

  • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα προορίζεται για την ίδρυση νέας επιχείρησης, από φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία είτε: α) είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή β) ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (εκτός εμπορίου) και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 15.000 έως 60.000€ με επιδότηση 100%. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: επαγγελματικός εξοπλισμός και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου, λειτουργικό κόστος (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία, φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες κλπ), αποσβέσεις παγίων, δαπάνες προβολής, δικτύωσης & συμμετοχής σε εκθέσεις, κόστος μισθωτής εργασίας, προμήθεια αναλωσίμων, δαπάνες για κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, αμοιβές τρίτων (λογιστικές, νομικές κλπ). Υποβολή προτάσεων από 17/3/2016 έως 27/4/2016. Ενδεικτικά ενισχύονται: Βιομηχανία τροφίμων (είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικών, κλπ), ποτοποιία, ζυθοποιία, παραγωγή κλωστοϋφαντουρικών υλικών, ένδυσης, δερμάτινων ειδών, βιομηχανία ξύλου, χαρτοποιία, εκτυπώσεις, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων, πλαστικών, γυαλιού, κεραμικών, γύψου, τσιμέντου, μετάλλων, εργαλείων, μηχανημάτων, κατασκευή επίπλων, οργάνων, υπηρεσίες παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων κλπ, κατασκευές & έργα πολιτικού μηχανικού, μεταφορές, εκδοτικές δραστηριότητες, ηχογραφήσεις,, μουσικές εκδόσεις, επικοινωνίες, Η/Υ, φωτογραφικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας & κοινωνικής μέριμνας κλπ.

  • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα προορίζεται για την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Συνολικός Προϋπολογισμός: από 5.000€ έως 25.000€ για ένα άτομο, 40.000€ για σχήματα δύο ατόμων και 50.000€ για σχήματα τριών και άνω ατόμων, με επιδότηση 100%. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: επαγγελματικός εξοπλισμός και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου,  λειτουργικό κόστος (ενοίκια, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες κλπ), δαπάνες προβολής και δικτύωσης, προμήθεια αναλωσίμων, κόστος μισθωτής εργασίας, αποσβέσεις παγίων. Υποβολή προτάσεων από 08/03/2016 έως 15/04/2016.

  • Ενίσχυση Υφιστάμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα ενισχύει έργα από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με ποσοστό επιδότησης: από 40% έως 50%. Επιδοτούνται: κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, και περιβάλλον χώρος, μηχανήματα και εξοπλισμοί, εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος &  εξοικονόμησης ενέργειας, πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, προβολή – προώθηση, λογισμικά, μεταφορικά μέσα, παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, μελέτες, έρευνες αγοράς, μισθοδοτικό κόστος. Υποβολή προτάσεων από 29/03/2016 έως 17/05/2016 Ενδεικτικά ενισχύονται: μεταφορικές τουριστικές υπηρεσίες, ξενοδοχεία, καταλύματα, κατασκηνώσεις, ταξιδιωτικά πρακτορεία, οργάνωση συνεδρίων- εμπορικών εκθέσεων κλπ.

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους. Το πρόγραμμα ενισχύει έργα από 15.000€ έως 200.000 € με ποσοστό επιδότησης: από 40% έως 50%. Επιδοτούνται: κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, και περιβάλλον χώρος, μηχανήματα και εξοπλισμοί, εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος &  εξοικονόμησης ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση μέσω χρήσης ΤΠΕ, λοιπός εξοπλισμός, ανάπτυξη & πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη που θα συμβάλλει στην τεχνική και οργανωτική καινοτομία, πλήρες μισθοδοτικό κόστος υφιστάμενου και νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Υποβολή προτάσεων από 7/4/2016 έως 20/5/2016. Τα είδη των επιχειρήσεων που ενισχύονται είναι περίπου ίδια με αυτά του προγράμματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (όπως παραπάνω), με την προσθήκη του χονδρεμπορίου.

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει: αναλυτική ενημέρωση, προετοιμασία φακέλων, υποβολή προτάσεων και πλήρη διαχείριση κατά την διάρκεια της ένταξης και της υλοποίησης των έργων, μέχρι και την τελευταία εκταμίευση της επιδότησης.

Διεύθυνση: Πλατεία Καρατάσου 8, 1ος όροφος (πρώην κινημ. «ΑΓΓΕΛΙΚΑ») στη Νάουσα

Τηλέφωνα: 23320 23032 και 6947 930360

info@e-adamidis.gr     www.e-adamidis.gr

 

Πιο κάτω υπάρχουν συνημμένα οι Προσκλήσεις των Προγραμμάτων.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies