ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Σημαντικές ευκαιρίες για υλοποίηση έργων προστασίας του περιβάλλοντος δίνονται προς τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού με σχετικές προκηρύξεις προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ. Οι Δήμοι της χώρας έχουν μοναδική ευκαιρία για την ένταξή τους στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που έχει προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με δεδομένη βέβαια την ετοιμότητά τους  όσον αφορά στην ωρίμανση των έργων αυτών, δηλαδή τόσο σε επίπεδο μελετητικό όσο και σε επίπεδο αδειοδοτήσεων τους.

 

Τα μέτρα που προκηρύχθηκαν είναι:

  • ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗTΩΝ

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 €

Ενδεικτικές δράσεις προς χρηματοδότηση: προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης, προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαπόβλητων, δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων,  δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, κλπ

  • ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 49.000.000 €

  • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 30.000.000 €

Έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με προβλήματα ποιότητας, έργα ενίσχυσης εσωτερικού- εξωτερικού υδραγωγείου και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών με σκοπό την εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού, αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης κλπ.

  • ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 30.000.000 €

Κατασκευή ταμιευτήρων, έργων υδροληψίας, έργων ενίσχυσης υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών, ενίσχυσης ταμιευτήρων κλπ

  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 22.000.000 €

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών- πολιτιστικών- περιβαλλοντικών πάρκων, παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, κλπ.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies