"ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ". ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Με την Α.Π.: 653/216/A2/ 13-02-2017 Απόφαση  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανακοινώθηκε ο Πίνακας με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Δράσης “ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». Πρόκειται για τον Προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων και τον Κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων.

Σύμφωνα με την Απόφαση αναμένεται από τους δυνητικούς δικαιούχους και μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies