Στέλεχος του Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής (Γ.Β.Α.) Ν. Ημαθίας

Το Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής του Νομού Ημαθίας στόχευσε:

  • Στην αύξηση του παραγόμενου τοπικού πλούτου με την παραγωγή ανταγωνιστικών, τόσο τεχνολογικά όσο και οικονομικά, προϊόντων.
  • Τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των ήδη υφισταμένων.
  • Στην παροχή κινήτρων για επιστροφή του τοπικού επιστημονικού δυναμικού στον τόπο καταγωγής του.
  • Στην προσέλκυση νέων επενδυτών για υλοποίηση επενδύσεων.
  • Στη βελτίωση της καθαρής οικονομικής θέσης του νομού.
  • Στη μείωση της ανεργίας, με την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Η επίτευξη των στόχων πραγματοποιήθηκε μέσα από μια σειρά ενεργειών, όπως:

  • Δημιουργία Υλικού Προβολής.
  • Προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις- Διάδοση και Δημοσιότητα.
  • Σχέδιο Ανάπτυξης Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.
  • Μεθοδολογία καταγραφής και παρακολούθησης βασικών μεγεθών.
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies