Εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτυού οπτικών ινών

Ο Δήμος Νάουσας προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών (Μη.Δ.Ο.Ι) στην περιοχή της Νάουσας. Το έργο είναι ενταγμένο στην ευρύτερη δράση «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών)  σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης 2: Ανάπτυξη / Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ Κ.Π.Σ. 100% χρηματοδοτούμενο.

Αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια, η εγκατάσταση, η διασφάλιση ορθής λειτουργίας του  δικτύου απαρτιζομένου από αγωγούς, φρεάτια, οπτικά καλώδια, διατάξεις τερματισμού, συγκόλλησης, μικτονόμησης και δικτυακούς κόμβους, ενεργό εξοπλισμό και εξοπλισμό πιθανών ασυρματικών ζεύξεων.

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου κατηγοριοποιείται σε:

α) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών,

β) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας  υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και

γ) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδομών εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης.

Χρησιμότητα

Τα ευρυζωνικά δίκτυα συνδέουν και δικτυώνουν ανθρώπους, αγορές, αγαθά, ακόμα και ολόκληρες κοινωνίες. Είναι διαθέσιμα παντού και πάντα, απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ενώ η ευρεία διάδοσή τους αυξάνει τη χρηστικότητά τους για κάθε χρήστη και τα καθιστούν ακόμα πιο προσιτά από οικονομικής άποψης
Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση, την παιδεία και την υγεία, αποδεικνύονται μείζονος σημασίας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι ιδιαίτερα έντονες και άμεσα αντιληπτές στην καθημερινή ζωή του πολίτη, επηρεάζοντας τον τρόπο εργασίας, μάθησης, εξυπηρέτησης από τη Δημόσια Διοίκηση.
Στον ιδιωτικό τομέα, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας δημιουργεί νέους όρους και ορίζοντες στην επιχειρηματικότητα, με σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την οικονομία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο παρελθόν έχουν δημοσιευτεί έρευνες που δείχνουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης μίας οικονομίας μπορεί να αυξηθεί κατά μία ή ακόμη και δύο ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον υπάρξει ευρεία χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων από τις εταιρίες και τους δημόσιους φορείς.
Τέλος, η ανάπτυξη των κατάλληλων ευρυζωνικών υποδομών που θα είναι προσβάσιμες και προσιτές σε όλους, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των πολιτών της περιφέρειας και δίνει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies