Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) Δήμου Νάουσας

Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) είναι ψηφιακό σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Eίναι ένα σύστημα, ικανό να ενσωματώσει, να αποθηκεύσει, να προσαρμόσει, να αναλύσει και παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες πληροφορίες. Σε πιο γενική μορφή, ένα G.I.S. είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη", το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα, να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα, να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδραστικούς χάρτες).

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, αποτελεί για το Δήμο Νάουσας, έργο υποδομής για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών, τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την παροχή υποστήριξης κατά τη λήψη αποφάσεων. Στα πλαίσια του έργου έγινε προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού,  καθώς επίσης και ανάπτυξη πληροφοριακών επιπέδων για όλα τα πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία που καθημερινά διαχειρίζεται ο Δήμος. Ταυτόχρονα αποτελεί την υποδομή για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των υφιστέμενων εφαρμογών, καθώς και μελλοντικών εφαρμογών που θα καλύψουν ειδικές ανάγκες του Δήμου.

Το G.I.S. δημιουργήθηκε για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου (ψηφιοποίηση, οργάνωση, αποθήκευση και διαχείριση των γεωγραφικής διάστασης δεδομένων και πληροφοριών) και τη διάθεση των δεδομένων αυτών στο διαδίκτυο, συμβάλλοντας στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην λογική του e-government. Η λειτουργία του συστήματος είναι αμφίδρομη και διαδραστική, παρέχοντας πληροφόρηση και δεδομένα προς τους ενδιαφερόμενους μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών χαρτών που παράγει ο Δήμος και μέσω του διαδικτύου, ενώ παράλληλα δέχεται online αιτήματα με προβλήματα, ανάγκες, λύσεις κλπ. από τους ενδιαφερόμενους.

Ο συνολικός του προϋπολογισμός του έργου ήταν 220.000€ από το Γ' Κ.Π.Σ.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies