Παρακολούθηση του έργου ΣΔΙΤ: "Αξιοποίηση-εκμετάλλευση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια του Δήμου Νάουσας"

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ.Δ.Ι.Τ.)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Αναβάθμιση, Επέκταση και Εκμετάλλευση του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια και Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Τουριστικών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Ντορντόπολη, Δήμου Νάουσας, Ν. Ημαθίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005  (Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα)

 

Σύντομο ιστορικό

Η Νάουσα, γνωστή επί δεκαετίες ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της χώρας στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, βρίσκεται εδώ και πάνω από μια εικοσαετία στη δίνη της ραγδαίας αποβιομηχάνισης, η οποία οδήγησε σε τεράστια αύξηση της ανεργίας. Η ύφεση, η οποία έχει χτυπήσει την χώρα τα τελευταία χρόνια, είναι γνωστή στην Νάουσα από δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό η Δημοτική Αρχή κατέβαλε προσπάθειες ώστε, εκμεταλλευόμενη τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή, να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης μέσα από την επανατοποθέτηση και τον επαναπροσδιορισμό της τοπικής οικονομίας με έμφαση στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της  εξωστρέφειας. Ένα από τα πλεονεκτήματα της Νάουσας είναι η πλούσια δασική ιδιόκτητη (κατά 100%) δημοτική έκταση στο όρος Βέρμιο, εντός του οποίου βρίσκεται και το υφιστάμενο Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια.

Η αξιοποίηση λοιπόν του δημοτικού Χιονοδρομικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια», αποτέλεσε για τη Νάουσα μια βασική αναπτυξιακή στόχευση. Έτσι ξεκίνησε από το 2003 μια σειρά συντονισμένων ενεργειών του δήμου, για να εκπονηθεί ένα σύγχρονο και εφαρμόσιμο αναπτυξιακό σχέδιο στα «Πηγάδια» και την ευρύτερη περιοχή («Ντορντόπολη» και «Μπαλκόνι»).

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Νάουσας πέτυχε το 2005 την ένταξη και τη χρηματοδότηση (με 260.000€) της μελέτης αξιοποίησης του χιονοδρομικού κέντρου και της δασικής έκτασης των 72.000 στρεμμάτων. Μετά από διεθνή διαγωνισμό την περίοδο 2007-2008, η κοινοπραξία «KANTOR-DROMOS» ως τεχνικός και χρηματοοικονομικός σύμβουλος με υπεργολάβο την εταιρεία δικηγόρων «Φορτσάκης - Διακόπουλος - Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες», εκπόνησε τη μελέτη ανάπτυξης η οποία κατέληγε στις εξής επενδύσεις: α) αναβάθμιση/ επέκταση Βάσης Χ/Κ στα 3 Πηγάδια, β) Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Υφιστάμενου Χ/Κ 3-5 Πηγάδια, γ) διαμόρφωση Νέων Πιστών Χ/Κ στη περιοχή Μπαλκόνι, δ) αξιοποίηση περιοχής Ντορντόπολης (με τουριστικά καταλύματα και Κέντρο Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού- ΚΕΠΑΤ) Π/Ϋ ~30 εκ. ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ).

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος το Νοέμβριο του 2011 ενέκρινε την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Α.Π. 133906/3172/ 24-11-2011 - ΑΔΑ 45700-Σ7Ξ), για το εν λόγω έργο, ρυθμίζοντας όλα τα περιβαλλοντικά και τεχνικά ζητήματα για την προώθηση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου. Ο Δήμος Νάουσας από 25/07/2012 έχει υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες την οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην παρούσα φάση βρίσκεται στις γνωμοδοτήσεις των φορέων προς το ΥΠΕΚΑ, σύντομα δε θα διαθέτει και την απαραίτητη Α.Ε.Π.Ο.

 

Ένταξη του έργου στον Ν.3389/2005

Με την από 09/04/2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) εντάχθηκε στις διατάξεις του Ν.3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ».

Μετά τις Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας για: α) τον τρόπο εκτέλεσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 του Ν.3389/2005 και το άρθρο 29 της Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, β) την έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του Διεθνούς Διαγωνισμού, ο Δήμος Νάουσας από 23/06/2012 έχει προχωρήσει σε προδημοσίευση και από 10/01/2013 στην δημοσίευση του διαγωνισμού του έργου μας στην επίσημη ιστοσελίδα TED (Tenders Electronic Daily) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12606-2013:TEXT:EL:HTML).

Ο Δήμος Νάουσας επίσης σε άμεση συνεργασία με τους Τεχνικούς Συμβούλους (ΚΑΝΤΟΡ- ΔΡΟΜΟΣ, ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ) αλλά και με την Ειδική Γραμματεία των Σ.Δ.Ι.Τ του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με την προβολή του έργου έχει δημιουργήσει:

  • έντυπο προβολής του έργου (Flyer),
  • ιστοσελίδα προβολής του έργου στην διεύθυνση: www.ppp.naoussa.gr

Τέλος, αναφορικά με την προβολή και προώθηση του έργου σε επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού υπάρχει και ενεργή συμμετοχή της εταιρίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Invest in Greece.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies