ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
  • Το γραφείο μας και οι νομικοί σύμβουλοί του ενημερώνονται επί τακτικής βάσεως, για τις δημοσιεύσεις των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Αυτό άλλωστε είναι και από τις προτεραιότητες του γραφείου μας που αφορά την συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση.
  • Νομοθετήματα, νομολογία, γνωμοδοτήσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες και λοιπές συναφείς πληροφορίες, από υπουργεία και φορείς διαχείρισης αρχειοθετούνται και επικαιροποιούνται συνεχώς.
  • Οι νομικοί σύμβουλοι, παρακολουθούν τη νομολογία μέσω ειδικευμένων εντύπων και τραπεζών νομικών πληροφοριών και ενημερώνουν συνεχώς το γραφείο μας και τους συνεργάτες μας.
  • Αξιοποιούνται οι φορείς που παρέχουν σχετική πληροφόρηση, όπως Περιφέρειες, ΤΥΔΚ, Διαχειριστικές Αρχές, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων, ΜΟΔ ΑΕ κλπ.

 

2.    ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ

  • Εξασφάλιση της απαραίτητης νομικής υποστήριξης στα θέματα που σχετίζονται κατά περίπτωση με τα έργα που εκτελεί ο δικαιούχος, όπως δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, εξάλειψη ανισοτήτων, ισότητα, περιβάλλον, επιλεξιμότητα δαπανών, τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.
  • Σε περιπτώσεις δημοσίων έργων, το γραφείο μας ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης των έργων και όπου απαιτείται, ιδίως δε για τη Προκήρυξη, τις ενστάσεις και τη σύμβαση ανάθεσης του κάθε έργου, οι Νομικοί μας Σύμβουλοι απαντούν εγγράφως σχετικά με την ορθότητα και νομιμότητα των διαδικασιών.
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies