Γιώργος Αδαμίδης

 

Χρονολογία

1996 - 1998

Απασχόληση

Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Νάουσας

Όνομα και Δ/νση εργοδότη

Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

Μελέτες - Προτάσεις

·         Η τεχνοοικονομική μελέτη που αφορούσε τον Δήμο Νάουσας στο πρόγραμμα Leader II και κατατέθηκε στην ΑΝ.ΗΜΑ. τον Μάιο του 1996. 

·         Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας και ίδρυσης Δημοτικής Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Φυσικών Πόρων Νάουσας (Δ.Ε.Ε.ΦΥ.Π.).

·         Δύο Τεχνοοικονομικές μελέτες στο Ε.Π. Τουρισμός - Πολιτισμός.

·         Μελέτη στο Π.Ε.Π. Αγροτικής ανάπτυξης «Αγροτουρισμός».

·         Youth for Europe Program (για χρηματοδότηση ανταλλαγών νέων της πόλης της Νάουσας στην Ευρώπη).

·         Πρόταση στην Ε.Ε. για χρηματοδότηση της συνάντησης Δημάρχων Αδελφοποιημένων πόλεων που πραγματοποιήθηκε στην Νάουσα τον Οκτώβριο του ’96.

·         Οι προτάσεις για χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού του Δήμου Νάουσας για τα έτη 1996 και 1997.

 

Διαχείριση προγραμμάτων του Δήμου Νάουσας

Υπεύθυνος διαχείρισης του φορέα στα πιο κάτω προγράμματα:

  • HORIZON AMEA
  • HORIZON FORUM
  • Youth for Europe II & III
  • Youthstart πρόγραμμα «ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»
  • Leonardo da Vinci Program.

 Έρευνα, ως επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος ερευνών του Α.Π.Θ. για το πρόγραμμα ADAPT (έρευνα απασχόλησης και αναπτυξιακών δυνατοτήτων των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων Ν. Ημαθίας).

 Διοργάνωση και εποπτεία πλήθους εκδηλώσεων (πολιτιστικών,  αθλητικών κλπ) ημερίδων, συνεδρίων στον Δήμο Νάουσας.

 

Χρονολογία

από 1998 – έως 2002

Απασχόληση

Ανεξάρτητος Σύμβουλος Επιχειρήσεων και συνεργάτης της Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε.

Όνομα και Δ/νση εργοδότη

Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ.) Α.Ε.

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

Στέλεχος του Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής (Γ.Β.Α.) Ημαθίας.  για την ενθάρρυνση και υποστήριξη επιχειρήσεων για υλοποίηση επενδύσεων και σχεδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Ενεργός συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, στο τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, με αναφορά σε μελετητικό και ερευνητικό έργο Ειδικότερα:

q  Συντονισμός της ομάδας μελέτης για το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΟΠΑΑΧ) Ανατολικού Βερμίου Ν. Ημαθίας», το οποίο απέφερε επενδύσεις στον Νομό Ημαθίας προϋπολογισμού άνω των 5 εκ. ευρώ, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

q  Συντονισμός της ομάδας μελέτης για το: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  του Δήμου Βέροιας, το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με Π/Ϋ περί τα 5.5 εκ. ευρώ.

q  Συντονισμός της ομάδας μελέτης για το: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  του Δήμου Νάουσας το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με Π/Ϋ περί τα 5.5 εκ. ευρώ.

q  Συμμετοχή στην ομάδα μελέτης για την Κ.Π. Leader+.

q  Εκπόνηση του Προσχεδίου της πρότασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας για την Κοινοτική Πρωτοβουλία ‘’INTERREG IΙI’’.

q  Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης της πρότασης προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) Νομού Ημαθίας.

q  Εκπόνηση της πρότασης της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στο πρόγραμμα Stage 2000 του Ο.Α.Ε.Δ.

 

 

Προτάσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων

Το διάστημα των ετών της επαγγελματικής ενασχόλησης έχουν εκπονηθεί μελέτες διαφόρων μορφών (επιχειρησιακά σχέδια, τεχνοοικονομικές μελέτες, μελέτες βιωσιμότητας κλπ) για ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων (σε διάφορους φορείς διαχείρισης- Υπουργεία, Περιφέρεια, Ο.Τ.Δ. κλπ), οι περισσότερες των οποίων έχουν υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας και του Νομού Ημαθίας.

 

Χρονολογία

από 2003 – έως 2014

Απασχόληση

Γενικός Γραμματέας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Όνομα και Δ/νση εργοδότη

Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

•      Προϊστάμενος όλων  των υπηρεσιών του Δήμου αμέσως μετά τον Δήμαρχο.

•      Συμμετοχή σε όλες τις προ-συνεδριάσεις και συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εποπτικού Συμβουλίου, τις συσκέψεις που καλεί ο Δήμαρχος ή οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι με αντίστοιχη παροχή συμβουλών.

Περίοδος 2003-2008

§  Προτάσεις- εγκρίσεις στις  Ιδιωτικές επενδύσεις του Ο.Π.Α.Α.Χ. Αν. Βερμίου: α) Εκσυγχρονισμός  της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού (Δ.Ε.Τ.) Νάουσας με την δημιουργία συνεδριακού κέντρου, β) Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής της Νάουσας  και προβολή των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, γ) Πρόγραμμα προβολής της ευρύτερης περιοχής του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια, δ) Ενίσχυση των εκδηλώσεων προώθησης του τοπικού οίνου Ο.Π.Α.Π. Νάουσας ‘’ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ‘’, ε) Ενίσχυση Εμπορικής Έκθεσης Τοπικών- Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων Επαρχίας Νάουσας.

§  Προτάσεις- εγκρίσεις στην Κ.Π. Leader+:

o    Ενίσχυση των πολιτιστικών- θρησκευτικών εκδηλώσεων των Δημοτικών Διαμερισμάτων της Νάουσας.

o    Συντήρηση- ανάδειξη του κελύφους του διατηρητέου κτιρίου «Υδρόμυλος Ράιου».

o    Σήμανση αξιοθέατων περιοχής Νάουσας.

o    Ενίσχυση και αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων για την διοργάνωση της παραδοσιακής Αποκριάς της Νάουσας.

§  Πρόταση στο Μέτρο 5.3.1.1. «Διάδοση και καθιέρωση ελληνικής κουζίνας και ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος Ε.Ο.Τ. για την ελληνική κουζίνα» στο Ε.Π.ΑΝ. της Δ.Ε.Τ. Νάουσας.

§  Συντονισμός των δράσεων του προγράμματος «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» για την περιοχή της Νάουσας.

§  Συντονισμός των δράσεων του προγράμματος «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ» σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ΕΡΓΑΝΗ.

§  Συντονισμός στην υποβολή της πρότασης στην Κ.τ.Π. για την χρηματοδότηση Ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Η πρόταση εντάχθηκε και με την υλοποίησή της δημιουργήθηκε το πρώτο δίκτυο ΜΑΝ της Νάουσας.

§  Υποβολή- Έγκριση πρότασης στην Π 195 της ΚτΠ για την χρηματοδότηση της επέκτασης του δικτύου ΜΑΝ (ευρυζωνικά) της Νάουσας.

§  Συντονισμός στην υποβολή της πρότασης στην Κ.τ.Π. για την χρηματοδότηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) στην Νάουσα. Η πρόταση εντάχθηκε και με την υλοποίησή της δημιουργήθηκε το πρώτο σύστημα G.I.S.  της Νάουσας.

§  Υποβολή- έγκριση πρότασης στην Π 185 της ΚτΠ για την χρηματοδότηση δράσεων προβολής των έργων που υλοποίησε ο Δήμος Νάουσας από την ΚτΠ.

§  Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υποβολή της πρότασης «Δασικά έργα στο δημοτικό δασός Νάουσας» η οποία εντάχθηκε στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας (Μέτρο 4.6 Μελέτες & έργα ανάπτυξης μη Δημόσιας Δασοπονίας).

§  Προτάσεις- εγκρίσεις σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Σ. Νάουσας και Ένωση Ξενοδόχων σε προγράμματα Προβολής του Υπ. Ανάπτυξης και του Ε.Ο.Τ.

§  ΕΤΕΡΠΣ του ΥΠΕΧΩΔΕ– Προτάσεις στα προγράμματα: τρίτη ηλικία και περιβάλλον, Αθλητισμός και περιβάλλον.

§  Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την υλοποίηση των έργων του προγράμματος προβολής του Δήμου ενταγμένο στο Γ’ Κ.Π.Σ. (Λεύκωμα-βιβλίο της πόλης, Τουριστικός οδηγός, CD-ROM τουριστικού οδηγού, αφίσες, card postal, site του Δήμου στο INTERNET).

 

Λοιπές δραστηριότητες

§  Πρόταση- έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Μερικής Απασχόλησης Δήμου Νάουσας (ετών: 2004, 2007 και 2009).

§  Υπεύθυνος έργου για την μετάπτωση στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» της σταθερής τηλεφωνίας και της παροχής ΙΝΤΕΡΝΕΤ τόσο στο κεντρικό κτίριο του Δήμου όσο και στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Νάουσας.

§  Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την κατασκευή του site www.naoussa.gr

§  Συμμετοχή στην ομάδα έργου για την κατασκευή του site www.arapitsa.gr

§  Συντονισμός στην υποβολή της πρότασης του Δήμου στην Κ.Π. Interreg IIIC (ReTour- Συντονισμένες δράσεις περιοχών που πλήττονται από αποβιομηχάνιση προς την κατεύθυνση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης). 

§  Συντονισμός στην υποβολή της πρότασης του Δήμου στην Κ.Π. EQUAL (Αειφόρος Αγροτουριστική Ανάπτυξη).

§  Υποβολή- Έγκριση πρότασης στην Πρωτοβουλία Culture 2000 (Δράσεις ανάδειξης της παραδοσιακής Αποκριάς).

§  Youth for Europe Program- Δύο (2) προτάσεις- εγκρίσεις (για χρηματοδότηση ανταλλαγών νέων της πόλης της Νάουσας στην Ευρώπη έτη 2005- 2006).

§  Συντονισμός των δράσεων και έργων του προγράμματος τοπικής αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» του Δήμου.

§  Εκπόνηση «Διαγνωστικής Μελέτης Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων Δήμου Νάουσας».

§  Εκπόνηση μελέτης για τις «Προοπτικές Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας».

§  Συντονισμός των δράσεων για το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) της Νάουσας. Υποβλήθηκε τον Νοέμβριο 2006 στο ΥΠΟΙΟ.

§  Εκπόνηση Τεχνοοικονομικής μελέτης Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Βερμίου (Δ.Ε.Τ.Α.Β.).

§  Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δημοτικού Πολιτιστικού Οργανισμού Νάουσας (ΔΗ.Π.Ο.Ν.).

§  Εκπόνηση Τεχνοοικονομικής Μελέτης Βιωσιμότητας Δημοτικού Πολιτιστικού Οργανισμού Νάουσας (ΔΗ.Π.Ο.Ν.).

§  Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας για την μετατροπή του ΔΗΠΟΝ σε ΚΕΔΗΠΟΝ.

§  Συμμετοχή στην δεύτερη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής Στήριξης της Νάουσας (ΥΠΟΙΟ- 10 Μαρτίου 2009) που οδήγησε στην δέσμευση για επιπλέον 3.000.000€ από το Π.Δ.Ε. για έργα στη Νάουσα (Κολυμβητήριο, Πεζόδρομος Αγ. Νικολάου).

§  Συμμετοχή στην διοργάνωση της 187ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας με την παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.

 

Περίοδος 2009-2014

Παρακολούθηση και εποπτεία της εξέλιξης των έργων και δράσεων της Δημοτικής Αρχής σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Δήμου Νάουσας. Αναφέρονται παρακάτω οι δράσεις και τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ:

1.       Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους πεδινούς οικισμούς του διευρυμένου Δήμου Νάουσας: Κοπανός, Επισκοπή, Αγγελοχώρι, Πολυπλάτανος, έργο προϋπολογισμού 16.580.000 €.

2.       Πολυχώρος Πολιτισμού "ΒΕΤΛΑΝΣ", επανάχρηση του κτιρίου της πρώην βιομηχανίας "Βέτλανς", προϋπολογισμού 3.900.000 €.

3.       Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς και Συνεδριακό Κέντρο "ΕΡΙΑ", με επανάχρηση στο πρώην βαφείο της "ΕΡΙΑ", προϋπολογισμού 3.390.000 €.

4.       Επέκταση Δεξαμενών Καθίζησης της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και τοποθέτηση νέων φίλτρων, για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος θολότητας του νερού, προϋπολογισμού 1.318.396 €.

5.       Δίκτυο αποχέτευσης κοινότητας Χαρίεσσας, έργο προϋπολογισμού 1.841.299 €

6.       Μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων κοινότητας Στενημάχου, έργο προϋπολογισμού 933.530 €

7.       Δεξαμενές υδροδότησης κοινοτήτων Μονοσπίτων και Πολυπλατάνου, έργα προϋπολογισμού 282.000 €

8.       Υδροδότηση ορεινών οικισμών Δήμου Νάουσας, προϋπολογισμού 960.400 €,

9.       Ενίσχυση Κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Νάουσας, προϋπολογισμού 743.500 €.

10.   Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων τοπικής κοινότητας Αρκοχωρίου, ένα έργο με στόχο την ανάδειξη και την προστασία του παραδοσιακού οικισμού, προϋπολογισμού 975.000 €.

11.   Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), προϋπολογισμού 198.000 €, εξοπλίζοντας τις Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου με σύγχρονα μέσα-όργανα για την ψηφιοποίηση των γεωγραφικών-τοπογραφικών δεδομένων που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη του δήμου.

12.   Ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, προϋπολογισμού 68.000 €, έργο που ολοκληρώθηκε, και συνέβαλε στην ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των πληροφορικών συστημάτων του νέου καλλικρατικού δήμου.

13.   Κοινωνικές δομές "Βοήθεια στο σπίτι, "ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑμΕΑ, δράσεις που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες, συνολικού προϋπολογισμού 3.025.000 €.

14.   Επανάχρηση προσκτίσματος και προβιομηχανικού εργαστηρίου σησαμοτριβείου κτίριο "Μάκη", έργο προϋπολογισμού 218.000 €.

15.   Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο Νάουσας, έργο με στόχο την αξιοποίηση των Α.Π.Ε. και την ευαισθητοποίηση των μαθητών στη δημιουργία ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης, προϋπολογισμός 109.283 €.

16.   Προμήθεια επίπλων του πρώην βιομηχανικού κτιρίου «Βέτλανς», έργο προϋπολογισμού 229.092 €.

17.   Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρώην βιομηχανικού κτιρίου «Βέτλανς», έργο προϋπολογισμού 116.709 €.

18.   Προμήθεια ειδικού επαγγελματικού εξοπλισμού του πρώην βιομηχανικού κτιρίου «Βέτλανς", έργο προϋπολογισμού 51.741 €.

19.   Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο βαφείο της πρώην «ΕΡΙΑ», έργο προϋπολογισμού 97.750 €.

20.   Προμήθεια επίπλων στο βαφείο της πρώην «ΕΡΙΑ», έργο προϋπολογισμού 66.562 €.

21.   Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας, έργο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, προϋπολογισμού 1.595.872 €.

22.   Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και τεμαχισμού απορριμμάτων Δήμου Νάουσας, έργο με σκοπό τον εκσυγχρονισμό οχημάτων- μηχανημάτων για την αποτελεσματικότερη αποκομιδή-ανακύκλωση και την μεταφορά των απορριμμάτων, προϋπολογισμού 1.519.900 €.

23.   Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, έργο προϋπολογισμού 206.785 €.

24.   Ανάπτυξη-ανάδειξη & προβολή πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου με χρήση σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων ΤΠΕ, έργο με στόχο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και των αξιοθεάτων του τόπου, προϋπολογισμού 161.166 €.

25.   Κατασκευή δρόμου-ποδηλατόδρομου Νάουσα-άλσος Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμός έργου 1.500.000 €.

26.   Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας-άλσος Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμός έργου 30.000 €.

27.   Αποκατάσταση των χωματερών (ΧΑΔΑ) του Δήμου μας, προϋπολογισμού 2.399.985 €.

28.   Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), έργο με στόχο την κατάρτιση και την προώθηση της απασχόλησης 150 ανέργων του δήμου, προϋπολογισμού 400.000€.

29.   Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων, έργο προϋπολογισμού 289.000 €.

30.   Πρόγραμμα Προβολής Δήμου Νάουσας, έργο προϋπολογισμού 46.310 €.

31.   Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Νάουσας, προϋπολογισμός 50.000.

32.   Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή «ΠΑΠΡΑ» δημοτικής ενότητας ανθεμίων  προϋπολογισμού 300.000  

33.   Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων προϋπολογισμού 48.000  

34.   Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομίας- γιορτή ροδάκινου προϋπολογισμού 30.000  

35.   Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων προϋπολογισμού 61.500  

 

Λοιπές δραστηριότητες

§   Συνεχής παρακολούθηση της μεγάλης διοικητικής μεταρρύθμισης του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν. 3852/2010) στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας με εποπτεία του συνόλου σχεδόν των διαδικασιών.

§   Συντονισμός της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νάουσας 2008-2010.

§   Συντονισμός της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νάουσας 2011-2014.

§   Συντονισμός στην κατάρτιση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης ετών 2010-2014.

§   Συντονισμός της εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας στο Δήμο Νάουσας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 (Αριθμός Πιστοποιητικού: GR/131/2007-1 -13 Μαΐου 2008). Υπεύθυνος Ποιότητας Δήμου Νάουσας.

§   Συντονισμός της διαδικασίας τροποποίησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας στο Δήμο Νάουσας σύμφωνα με το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

§   Συντονισμός της υποβολής αίτησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Πιστοποίηση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Νάουσας κατά την Μεταβατική Περίοδο (Τύπου Α & Β), (Αριθμός Πιστοποιητικού: 1061/2-2-2009) αλλά και της τροποποίησής του μετά την συνένωση που προήλθε από τον Ν.3852/2010 (Αριθμός Πιστοποιητικού: 3622/28-06-2011).

§   Παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου: «Αξιοποίηση-εκμετάλλευση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και της δασικής έκτασης 72.000 στρεμμάτων, του Δήμου Νάουσας». α) Υποβολή- Έγκριση πρότασης για την χρηματοδότηση της προσυμβατικής διαδικασίας συμβούλου ΣΔΙΤ Π/Ϋ 260.000€ από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του ΥΠ.ΕΣ., β) έγκριση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, γ) ένταξη του έργου στις διατάξεις του Ν.3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», δ) προκήρυξη του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για προσέλκυση επενδυτών, ε) εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

§   Συγκέντρωση στοιχείων και συγγραφή των κειμένων του Απολογισμού Πεπραγμένων Δημάρχου Νάουσας για τα έτη 2003 έως 2012.

 

 

Χρονολογία

από 2014

Απασχόληση

Οικονομολόγος- Σύμβουλος Φορέων & Επιχειρήσεων

Όνομα και Δ/νση εργοδότη

Ανεξάρτητος Σύμβουλος Φορέων & Επιχειρήσεων- Ελεύθερος επαγγελματίας

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

•      Εκπόνηση μελετών οικονομικής φύσεως (επιχειρησιακά σχέδια φορέων,  επιχειρηματικά σχέδια, τεχνοοικονομικές μελέτες, μελέτες βιωσιμότητας κλπ).

•      Επίβλεψη και Διαχείριση ιδιωτικών και δημόσιων έργων ενταγμένων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ).

•      Σύνταξη εγχειριδίων και παρακολούθηση διαδικασιών ποιότητας.

•      Σύνταξη εκθέσεων και ερευνών πεδίου.

 

•      Σύμβουλος- συνεργάτης  του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας στην υλοποίηση του έργου του ΕΣΠΑ 2007-2013: «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης στο Δήμο Νάουσας», που στόχο είχε την καταπολέμηση της ανεργίας με μια σειρά από δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης, όπως εκπόνηση οκτώ Business Plans για σύσταση νέων επιχειρήσεων, δράσεις δημοσιοποίησης, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης .

•      Συνεργάτης  της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την υλοποίηση δράσεων του έργου: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Α) δύο ειδικά Θεματικά Εργαστήρια για εξοικείωση και ενημέρωση των ωφελουμένων του σχεδίου για τα εξειδικευμένα αντικείμενα απασχόλησής τους, καθώς και Β) την εκπόνηση δύο Επιχειρησιακά Σχέδια (Business Plans) για την ίδρυση Κοινωφελών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας.

•      Συνεργάτης  της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» , (Ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη και την συμβολή των Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση) ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 για την δημιουργία Τοπικού Δικτύου Υποστήριξης Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων και την εκπόνηση οδηγού για την διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο.

•      Συνεργάτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) για την παροχή εκπαίδευσης εξειδικευμένων κύκλων  συνδικαλιστικής επιμόρφωσης.

•      Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013 προσέγγιση LEADER της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

 

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies