ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

  • Με την ένταξη της πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υπογράφεται από τον δικαιούχο φορέα (ιδιώτη ή δημόσιο) και τη Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου.
  • Το ανωτέρω Σύμφωνο κοινοποιείται στο γραφείο μας για την  μελέτη των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη του έργου και σχεδιάζεται ο τρόπος τήρησής τους.
  • Το γραφείο μας καθορίζει τις απαιτήσεις της διαχείρισης του  έργου, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ικανοποίησή τους (επιλεξιμότητα δαπανών κ.λπ.) και προγραμματίζει τις αναγκαίες ενέργειες.
  • Στο οικονομικό διαχειριστικό σύστημα του πελάτη δημιουργείται ξεχωριστή λογιστική μερίδα- λογαριασμός για κάθε εκτελούμενο έργο στο οποίο καταχωρούνται  όλες οι αντίστοιχες οικονομικές πράξεις.
  • Εφόσον απαιτείται από τη Διαχειριστική Αρχή, ανοίγεται ιδιαίτερος τραπεζικός λογαριασμός για το έργο.
  • Με την έκδοση κάθε παραστατικού γίνεται ενημέρωση των κωδικών των λογαριασμών του έργου καθώς και  των αντίστοιχων Βιβλίων. Τα παραστατικά που καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα χαρακτηρίζονται από την οικονομική υπηρεσία του δικαιούχου.
  • Με την ολοκλήρωση των εγγραφών τα παραστατικά αρχειοθετούνται. Τηρείται οργανωμένο και ελεγχόμενο αρχείο για την τήρηση όλων των παραστατικών και των δικαιολογητικών που συνδέονται με τις λογιστικές εγγραφές και γενικά την οικονομική διαχείριση.
  • Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται έλεγχος των εγγραφών και διασφαλίζεται η  συμφωνία των παραστατικών με τις  λογιστικές εγγραφές.
  • Ο δικαιούχος μπορεί δυνητικά να ορίσει ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του έργου σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies