ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.)

  • Κατασκευή ιστοσελίδων
  • Υποστήριξη/ αποσφαλμάτωση/ εγκατάσταση/ παραμετροποίηση μηχανογραφικού, δικτυακού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και εφαρμογών αυτών
  • Μελέτη, σχεδίαση και παρακολούθηση προμηθειών μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού
  • Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων
  • Παροχή συμβουλευτικών/ εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε υπαλλήλους/ στελέχη σχετικά με την χρήση μηχανογραφικού εξοπλισμού
  • Μελέτη αναδιάρθρωσης εκτυπωτικών αναγκών και εξοπλισμού για την μείωση κόστους αναλωσίμων και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων εκτύπωσης
  • Παρακολούθηση τεχνικής αρτιότητας παραδοτέων υπό παράδοση έργων ΕΣΠΑ
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies