Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση στο δήμο Νάουσας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι μέσω ενεργειών / δράσεων δημοσιότητας, η ενημέρωση / πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στα αποτελέσματα των έργων που έχουν υλοποιηθεί από το Δήμο Νάουσας με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ' Κ.Π.Σ.) και σκοπεύουν άμεσα στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την ψηφιακή τους διάσταση στις τοπικές κοινωνίες.

Οι ενέργειες δημοσιότητας, ακολουθούν δύο κατευθύνσεις:

  1. Ενέργειες ενημέρωσης για την πορεία εξέλιξης των έργων που υλοποιήθηκαν μέσα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας
  2. Ενέργειες ενημέρωσης του πολίτη τόσο για τους σκοπούς και τους στόχους των έργων που πραγματοποιήθηκαν αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω χρησιμοποιήθηκαν τα «κλασικά» εργαλεία ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα:

  • Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων με περιεχόμενο την πληροφόρηση του πληθυσμού για τους σκοπούς, τις επιπτώσεις, το περιεχόμενο και τα οφέλη των έργων που υλοποίησε ο Δήμος Νάουσας στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΠ
  • Δράσεις Προώθησης – Επίδειξης σε επιλεγμένα σημεία διέλευσης πολιτών
  • Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού (σε αναλογική & ψηφιακή μορφή)
  • Καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο αλλά και σε διαδικτυακούς τόπους με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Οι θεματικές ενότητες των ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ήταν:

  1. Παρουσίαση των παρεχόμενων Ψηφιακών Υπηρεσιών, που έχουν σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και χρηματοδοτηθεί μέσα από έργα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και των αποτελεσμάτων αυτών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
  2. Ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες που αναμένεται να παρέχονται στην τοπική κοινωνία και την αλληλεπίδραση τους με τις υπάρχουσες ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες.
  3. Ενημέρωση  των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ασφαλούς πρόσβασης στις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες καθώς και για τις δυνατότητες πρόληψης των ψηφιακών κινδύνων ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους απέναντι στα νέα τεχνολογικά μέσα και τη χρήση τους και κατ’ επέκταση να ενδυναμωθεί η ζήτηση για τις ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες.
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies