Συγγραφή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μερικής Απασχόλησης Δήμου Νάουσας (ετών: 2004, 2007 και 2009)

Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικού Χαρακτήρα έγιναν σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3250/2004 για την «Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου». Η επιτυχής εξέλιξή τους είχε ως αποτέλεσμα την κάλυψη 120 επιδοτούμενων θέσεων απασχόλησης για τον Δήμο Νάουσας.

Συγκεκριμένα τα επιχειρησιακά σχέδια παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αποσκοπούσαν στην συμπληρωματική κάλυψη αναγκών εξυπηρέτησης των πολιτών με παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα.

Τα Επιχειρησιακά Σχέδια του Δήμου Νάουσας περιελάμβαναν τα εξής στοιχεία:

α) Τις ειδικές ανάγκες που δικαιολογούν την παροχή υπηρεσιών με μερική απασχόληση.

β) Τον αριθμό των θέσεων, κατά τομείς υπηρεσιών, κοινωνικού κυρίως χαρακτήρα, που καλύπτονται με προσωπικό μερικής απασχόλησης.

γ) Προαιρετικά, τον αριθμό θέσεων που σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό των συνολικών θέσεων, για την παροχή υπηρεσιών που δεν έχουν αμιγώς κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά υπηρετούν ανάγκες δημοσίου συμφέροντος που μπορεί να καλυφθούν με μερική απασχόληση.

Βασικές συνιστώσες του σχεδίου αποτελούν:

  1. Η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών.
  2. Η ποσοτική διεύρυνσή τους με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών κοινωνικού χαρακτήρα.
  3. Η ταχύτατη αφομοίωση των αλλαγών όπως αυτές συντελούνται στο εξωτερικό περιβάλλον.
  4. Η διατήρηση της διαδικασίας δημιουργίας προϋποθέσεων αναστροφής του αρνητικού κλίματος στην τοπική αγορά εργασίας.
  5. Η συμβολή στην συγκράτηση του πληθυσμού.
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies