Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Νάουσας για την εφαρμογή του Προγράμματος "Καλλικράτης"

Αντικείμενο της πράξης ήταν:

  • η ενοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού των υπό συγχώνευση Καποδιστριακών Δήμων στις υφιστάμενες εφαρμογές του νέου Καλλικράτειου Δήμου
  • η υλοποίηση και εγκατάσταση στον Καλλικράτειο Δήμο των απαραίτητων WEB Services για ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και
  • η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού στο νέο Καλλικράτειο Δήμο με στόχο ο Δήμος από την 1/1/2011 να μπορεί να προσφέρει ίδιου επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες & τις επιχειρήσεις, όπως τις προσφέρει μέχρι σήμερα και αφετέρου έως 30/6/2011 να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η προσαρμογή της πληροφοριακής υποδομής του Καλλικράτειου Δήμου στα δεδομένα που τίθενται από το Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Τα ανωτέρω αφορούν σε ενοποίηση και παραμετροποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού που διέθεταν οι προς συγχώνευση με τον Δήμο Νάουσας Καποδιστριακοί ΟΤΑ με τον Καλλικράτειο Δήμο (ΕΔΡΑ) (όπως προβλέπεται από το Άρθρο 1 Κεφ. Α του Ν 3852/2010) όσον αφορά στα συστήματα:

  • Διοικητικής υποστήριξης (Πρωτοκόλλου, Αποφάσεων ΔΣ, Διαχείρισης Εγγράφων, Μισθοδοσίας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση έργων)
  • Μητρώων (Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Μητρώου Αρρένων, εκλογικών καταλόγων)
  • Οικονομικής Διαχείρισης (Γενική/Αναλυτική Λογιστική, Λογιστική ΟΤΑ, Διαχείριση Αποθηκών, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Χρεογράφων)
  • Διαχείρισης εσόδων (ΤΑΠ, ΚΟΚ, Ύδρευση/ Αποχέτευση, Φόρος παρεπιδημούντων, Εισφορά Γης σε Χρήμα, Άδειες Καταστημάτων, Κοιμητήρια, Βοσκή / άρδευση,
  • Διαχείριση Κοινοχρήστων χώρων, Διαχείριση Διαφημίσεων, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ [μισθώματα], Διαχείριση Λαϊκών Αγορών, Διαχείριση Τραπεζοκαθισμάτων , Σφαγεία)

Το τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αντικατάσταση υφιστάμενων διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού στους προς συγχώνευση με τον Δήμο ΝΑΟΥΣΑΣ Καποδιστριακούς ΟΤΑ, με την υιοθέτηση και θέση σε πλήρη λειτουργία ενιαίων κεντρικών εφαρμογών λογισμικού (τις ήδη υφιστάμενες εφαρμογές του Δήμου) με κατάλληλη παραμετροποίηση και προσαρμογή.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies