Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Νάουσας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.595.871 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

 

Το έργο περιλαμβάνει:

Υποέργο 1: Την κατασκευή των υποδομών και εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Νάουσας δυναμικότητας 52 τόνων / ημέρα για την εξυπηρέτηση 27.036 ι.κ. - Ανισόπεδη ράμπα ύψους 5.5 μ. με τοιχίο αντιστήριξης, πλατεία ελιγμών των απορριμματοφόρων στο πάνω μέρος της και τρεις θέσεις εκκένωσης απορριμματοφόρων απευθείας στα ειδικά ημιρυμουλκούμενα οχήματα μεταφόρτωσης.

·         Οδοποιία κίνησης απορριμματοφόρων και συρμών μεταφόρτωσης.

·         Περίφραξη, πύλη εισόδου, φυλάκιο, γεφυροπλάστιγγα.

·         Στεγανό βόθρο για τα λύματα προσωπικού και τα απόνερα πλύσης χώρων.

 Υποέργο 2: Την προμήθεια εξοπλισμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων ως εξής: 1 τράκτορας, 1 ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφόρτωσης με φόρτωση από πάνω και 1 ημιρυμουλκούμενο όχημα μεταφόρτωσης οπίσθιας φόρτωσης (χωρητικότητας 56 m3 έκαστο με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης).

 Υποέργο 3: Την κατασκευή των έργων βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου πρόσβασης στο ΣΜΑ.

 Υποέργο 4: Τις εργασίες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών επίβλεψης της αρμόδιας ΙΖ΄ΕΚΠΑ.

 Υποέργο 5: Τις εργασίες σύνδεσης του ΣΜΑ με το δίκτυο υδροδότησης της ΔΕΥΑ Νάουσας.

 Υποέργο 6: Τις εργασίες σύνδεσης του ΣΜΑ με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ Α.Ε.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies