Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης (Τ.Ο.Π.Σ.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

 

Το «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης στο Δήμο Νάουσας», προϋπολογισμού 400.000 €,  έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ.

H καταπολέμηση της ανεργίας αποτελεί βασική προτεραιότητα όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε. Ειδικότερα στις μέρες μας που η οικονομική κρίση κλιμακώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και οι δείκτες της ανεργίας παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη τάση, παρεμβάσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση του φαινομένου αυτού είναι παραπάνω από αναγκαίες. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο Δήμο Νάουσας και τις δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, το έργο αποσκοπεί να εξυπηρετήσει τις εξής στοχεύσεις:

 • Βελτίωση της απασχολησιμότητας και τόνωση της αυτοπεποίθησης των ωφελούμενων ανέργων.
 • Υποστήριξη των ανέργων για την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η παρούσα οικονομική κατάσταση.
 • Ενίσχυση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στις καινοτόμες δραστηριότητες και στην αξιοποίηση του τοπικού πλούτου.
 • Διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και ευελιξία της τοπικής οικονομίας.
 • Βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης.

Επιμέρους στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης αποτελεί η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για την απόκτηση κοινής συναντίληψης και δράσης, γεγονός που υπαγορεύεται από τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των διαδικασιών υλοποίησης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου.

Σκοπός του Σχεδίου Τοπικής Συνεργασίας υπέρ της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) είναι οι άνεργοι μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν πενήντα (150) ανέργων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής:

 • Πενήντα (50) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας
 • Τριάντα πέντε (35) άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
 • Σαράντα πέντε (45) άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης
 • Είκοσι (20) άτομα για ίδρυση δύο (2) κοινωνικών επιχειρήσεων

Επίσης, οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης.
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies