Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.500€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής διαχείρισης των απορριμματοφόρων ενός Δήμου, με την ενεργοποίηση υπηρεσιών προς του Δημότες και τους κατοίκους του. Ένα σύστημα τηλεματικής αποτελείται από 3 βασικά μέρη:

  • Τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στα οχήματα του Δήμου.
  • Το λογισμικό Διαχείρισης των οχημάτων και ενημέρωσης Δημοτών.
  • Τη κεντρική βάση δεδομένων.

Γενικά ο διαγωνισμός περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με:

  • Οργάνωση του έργου και μείωση του κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων.
  • Ενημέρωση σχετικά με το παραγόμενο έργου του Δήμου μέσω διαδικτυακής Πύλης.
  • Δυνατότητα εγγραφής και δημιουργίας κατηγοριών Χρηστών.
  • Δυνατότητα υποβολής αίτησης από τους χρήστες και ενημέρωση για τη πορεία εξέλιξης της.
  • Προσωποποιημένη ενημέρωση για την άφιξη απορριμματοφόρων σε σημείο.
  • Διασύνδεση με περιφερειακά προγράμματα.

Το αντικείμενο του έργου είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και οργάνωσης των απορριμματοφόρων ενός Δήμου που στόχο έχει, εκτός από την μείωση του λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών συλλογής των απορριμμάτων και τη συμμετοχή των δημοτών μέσω web και mobile υπηρεσιών. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία, μιας έτοιμης λύσης για τη διαχείριση των Υπηρεσιών Καθαριότητας που προσφέρει ο Δήμος.  Στόχος είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων με τη ταυτόχρονη ενημέρωση και συμμετοχή των δημοτών σε αυτή. 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies