Συνεργάτης της Α. Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την υλοποίηση δράσεων του έργου: "Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας" (ΤΟΠΣΑ)

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η υποστήριξη 120 ωφελουμένων, μέσω της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών και μέτρων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και προώθησης της επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και τη συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης υφιστάμενων επαγγελματιών του πρωτογενή αγροτικού τομέα.

Η συνεργασία του γραφείου μας είχε να κάνει με την υλοποίηση των Δράσεων 10 και 12.

  • Όσον αφορά την Δράση 10 αφορά στην σύνταξη 2 επιμέρους επιχειρηματικών σχεδίων ωφελούμενων, που θα ιδρύσουν νέα κοινωνική επιχείρηση και την περαιτέρω εκπαίδευσή τους στα θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η δράση ολοκληρώνεται με την επί της ουσίας υποστήριξη των ωφελουμένων σε όλα τα θέματα που αφορούν την σύσταση, αυτή καθ’ αυτή, των επιχειρήσεων (φοροτεχνικά, συμβολαιογραφικά, νομικά).
  • Όσον αφορά την Δράση 12 αφορά στην υλοποίηση 2 θεματικών εργαστηρίων. Αναλυτικότερα:

Ι. Το πρώτο θεματικό εργαστήριο αποτελεί συνάντηση εργασίας ωφελουμένων και στελεχών ή/και εργοδοτών της περιοχής, με κύριο στόχο την πληροφόρηση, επικοινωνία και ευαισθητοποίηση, όσον αφορά την ανάγκη ενεργούς εμπλοκής και ενδυνάμωσης των ανέργων. Το Εργαστήριο θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί τόσο στις ανάγκες που αντικειμενικά αναδύονται από την τοπική αγορά –οι οποίες σαφέστατα διαφοροποιούνται κατά περίπτωση- όσο και στις απαιτήσεις του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος. Βασικό μέλημά θα είναι η προετοιμασία ανέργων στον επαγγελματικό στίβο με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές.

ΙΙ. Το δεύτερο θεματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των ωφελουμένων, που θα οδηγηθούν στη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Σκοπός είναι η εξειδίκευση και ο προσανατολισμός στις προβλεπόμενες ειδικότητες –κλάδους, που προβλέπονται στο Σχέδιο.

Αποτέλεσμα της δράσης αυτής θα είναι η ενδυνάμωση των ανέργων, μέσω της ενεργούς συμμετοχής -inclusion and participation- (οι ενδυναμωτικές προσεγγίσεις για την αύξηση της συμμετοχής αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους ως συν- παραγωγούς, ικανούς να ασκούν εξουσία και έλεγχο πάνω στις αποφάσεις και τις πράξεις τους).

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies