Υποβολή προτάσεων και διαχείριση ενταγμένων έργων στα Προγράμματα του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

  1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
  2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα αναφέρεται στην ίδρυση νέας καινοτομικής επιχείρησης, σε βασικούς τομείς προτεραιότητας στο αναπτυξιακό σχέδιο του Υπουργείου προπάντων τον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και τους τομείς της αγροδιατροφής ή της υγείας.
  3. Ενίσχυση Υφιστάμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων: μεταφορικές τουριστικές υπηρεσίες, ξενοδοχεία, καταλύματα, κατασκηνώσεις, ταξιδιωτικά πρακτορεία, οργάνωση συνεδρίων- εμπορικών εκθέσεων κλπ.
  4. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων. Στο Πρόγραμμα υποβλήθηκαν προτάσεις από υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και ενισχύονται προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους.
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies