Ιούνιος 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Β' ΚΥΚΛΟΣ) ΜΕ 100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη  πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών  και  αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.   Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση του  Β’ κύκλου  χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό  80 εκατ. ευρώ  (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων  Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%)  και  Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).   Δικαιούχοι της δράσης είναι: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ  ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Σύμφωνα με σημερινή (Α.Π. 2611/972/Α2/ 6 6 2017) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συγκεκριμένα η Απόφαση αυξάνει τον Προϋπολογισμό της Δράσης από 50 εκ. ευρώ σε 75 εκ ευρώ.   Επίσης με την εν λόγω Απόφαση δίνονται διευκρινήσεις και: ως προς την εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης και της χρήσης του Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow Account), ως προς την προσαρμογή των ποσοστών υλοποίησης του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου, ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies