ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ: «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» και όποιος προλάβει….

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

Μια νέα Πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 αναφέρεται σε παρεμβάσεις Δήμων για αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιριακού αποθέματός τους. Ως τέτοιο κτιριακό απόθεμα νοείται ένα εύρος κτιρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και που θα επαναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς από τους αρχικά προβλεπόμενους. Παραδείγματα μπορούν να είναι: Βιομηχανικά κτίρια, Στεγασμένες Αγορές, Αποθήκες, Στεγασμένες Στοές, Δημοτικά Λουτρά, Δημοτικά Σφαγεία, Στρατιωτικές  Εγκαταστάσεις, Δικαστικά Μέγαρα, Άλλα κτίρια, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 50.000.000€ και κάθε πρόταση μπορεί να αγγίζει τα 2.500.000€ με ποσοστό επιδότησης που ποικίλει ανάλογα με την χρήση που θα δοθεί στο κτίριο. Έτσι, εάν η χρήση που θα δοθεί δεν θα παράγει έσοδα (π.χ. δημιουργία πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που θα παρέχει ο δήμος χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα) τότε το ποσοστό είναι 100%, εάν παράγει έσοδα (π.χ. καφέ, αναψυκτήριο, κινηματογράφος κλπ) το ποσοστό επιδότησης θα είναι μικρότερο και θα υπολογιστεί βάσει του ελλείμματος χρηματοδότησης όπως αυτό προκύπτει από τη μελέτη κόστους – οφέλους, σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (651/2014).

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι η 8η Ιανουαρίου 2018 και η διαδικασία αξιολόγησης είναι η άμεση αξιολόγηση με κριτήρια. Δηλαδή οι πρώτοι Δήμοι οι οποίοι θα είναι έτοιμοι από απόψεως ωριμότητας, που θα υποβάλλουν προτάσεις και θα αξιολογηθούν θετικά σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, θα είναι αυτοί που θα τύχουν της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου τους. Και αφού ο Προϋπολογισμός είναι μόλις 50 εκ. ευρώ εδώ ισχύει το «όποιος προλάβει…».

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies